Sluchatka-koss.cz

Doživotní záruka KOSS

Doživotní záruka KOSS

Sluchátka KOSS jsou známe díky svoji doživotní (nekonečné) záruce, ale co to všechno obnáší a jak to funguje? Připravil jsem si pro Vás hlavní informace, jak správně reklamovat sluchátka Koss s doživotní zárukou.

Kdykoliv se Vám sluchátka poškodí z jakéhokoliv důvodu, máte doživotní záruku firmy Koss. To znamená, že Vám budou sluchátka vždy opravena nebo vyměněna za nové po zaplacení manipulačního poplatku standardně 50 nebo 300 Kč (vždy uvedeno u sluchátek).

Co je potřeba pro doživotní záruku udělat?

Pro úspěšné vyřízení doživotní záruky musí být sluchátka Koss registrována a musí splňovat podmínky pro uplatnění doživotní záruky společnosti EMPETRIA s.r.o.

 • Daný výrobek bude opraven či vyměněn prvnímu majiteli po celý jeho život.
 • Platí na všechny druhy závad, tedy i na ty způsobené nevhodným či vyloženě hrubým zacházením.
 • Za každé uplatnění doživotní záruky je účtován manipulační poplatek 300Kč, při řádné registraci pouze 50Kč. Tyto poplatky budou zvýšeny o případné náklady na dopravu k zákazníkovi.
 • V případě, že Doživotní záruka bude uplatňována na typ výrobku, který již není v prodeji a nelze jej opravit, bude výrobek Spotřebiteli vyměněn za podobný typ ve stejné cenové relaci.

Podmínky vyžadované firmou EMPETRIA s.r.o. pro uplatnění bezplatné záruky ve třetím roce nebo Doživotní záruky se sníženou sazbou manipulačního poplatku (50Kč):

 • Registrace na stránkách www.doonio.cz nebo na telefonu 549 213 178.
 • V rámci registrace musí spotřebitel uvést své jméno, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, typ výrobku a čárový kód. Tento kód je nalepený na záručním listě, který vždy dostanete spolu s kupovaným výrobkem.
 • Spotřebiteli bude na emailovou adresu zasláno Potvrzení o registraci.

V případě uplatnění bezplatné záruky ve třetím roce nebo Doživotní záruky s požadavkem poplatku 50Kč musí Spotřebitel:

 • V případě zaslání výrobku do servisního střediska společně s popisem závady, adresou a telefonním kontaktem přiložit kopii emailu potvrzujícího registraci, který byl po registraci zaslán na spotřebitelovu emailovou adresu. Jméno adresáta, na které bude výrobek zaslány zpět, musí souhlasit se jménem, na které byl výrobek registrován.
 • V případě osobní návštěvy servisního střediska může registrovaný spotřebitel uplatnit svůj nárok i prokázáním své totožnosti.
 • EMPETRIA s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv zkontrolovat totožnost reklamující osoby s osobou uvedenou v registračním formuláři.
 • Firma EMPETRIA s.r.o. si vyhrazuje právo v případě zneužití systému Doživotní záruky Spotřebitelem od příslibu Doživotní záruky odstoupit.

Výhody a podmínky registrace:

 • Prodloužení bezplatné záruky ze dvou na tři roky.
 • Doživotní záruka za manipulační poplatek 50Kč.

Bezplatná záruka se nevztahuje na tyto případy:

 • Mechanická a jiná poškození zjevně vzniklá nesprávným zacházením (včetně mechanického poškození přívodních šňůr sluchátek) nebo zacházením v rozporu s návodem k obsluze nebo nevhodným umístěním (vlhké, prašné, kontaminované či jinak nevhodné prostředí).
 • Poškození vzniklá opotřebením nad rámec běžného užívání.
 • Poškození vzniklá zásahem neoprávněné osoby.

Při uplatnění Bezplatné záruky ve třetím roce mohou být účtovány případné náklady na dopravu k zákazníkovi.

Adresa servisního střediska:
EMPETRIA s.r.o. 
Šmídkova 5 
616 00 Brno 
Tel: 549 213 178 
Email: info@doo­nio.cz 
Provozní doba: Po – Pá : 10:00 – 16:00 

Sluchatka-koss.cz © 2017 | Sluchátka KOSS
info (at) sluchatka - koss.cz